Dette er så Bibelen.

Denne elektroniske udgave af bibelen kommer fra den danske 1933 udgave.
Det Gamle Testamente er en oversættelse fra 1931 og Det Nye Testamente
er en oversættelse fra 1907.
Teksterne er, skannet ind.
Jeg har teksterne fra en simpel PC bibel pakke jeg købte for nogle år siden.

Bibelselskabet kræver ikke ophavsret udover 50 år, og dette er formodentligt
grunden til at udgaverne er så gamle.
Udgiveren af disketterne har heller ikke krævet copyright (jeg kan heller
ikke rigtig se hvordan han skulle kunne det).

Jeg har konverteret PC filerne til Unix filer (bl.a. tegnsæt og CRNL).
Jeg har rettet de fejl jeg har fundet. (accenter over bogstaver,
underlige tegn etc. som formodentligt skyldes indskanningen)
Jeg har lavet indholdsfortegnelser med tilhørende skript til at generere
VI-tags. (Unix kan bare det der.)

Jeg stiller dette til fri afbenyttelse (jeg har jo heller ikke ret til
copyright på teksterne), men vil under ingen omstændigheder påtage mig
ansvar for anvendelse af materialet. Dette gælder alle skader (eller goder)
på krop, sjæl, materiel, data m.m.

Jeg er ikke selv troende kristen og vil derfor heller ikke svare for
indholdet af de bibelske tekster.

Hvis der findes fejl eller mangler, vil jeg meget gerne høre om det.
Især hvis de også bliver rettet.
Hvis der er nogen der laver ekstra faciliteter [vis dagens tekst,
opdeling i filer pr bog, tags for personnavne, emacs-tags, ...] vil jeg også
gerne høre om det, så kan det måske blive fordelt til nogle flere.

Søren Hornstrup
[email protected]*thistext This text was published by Project Runeberg
This electronic text was published by Project Runeberg, and is free of
copyright.  You are free to copy and distribute it in any form
(electronic or on paper) and for any purpose (for free or for money).

Project Runeberg publishes free electronic texts, such as this one, in
Scandinavian and Finnish languages (Swedish, Norwegian, Danish,
Icelandic, Faroese, Finnish, Lappish, Estonian, Karelian, Ingrian, and
Livonian) and their dialects.

Active since late 1992, Project Runeberg is a part of Lysator, a
students' computer club at Linkoping University in Linkoping, Sweden.
Individuals in many countries have contributed their voluntary work.

  PROJECT RUNEBERG--free e-texts in Scandinavian, Finnish languages:
  http://www.lysator.liu.se:7500/runeberg/Main.html and Finnish.html
  Gopher host=gopher.lysator.liu.se, type=1, path=1/project-runeberg
  Anonymous FTP file archive ftp.lysator.liu.se /pub/runeberg/README
  Discussions on mailing list 
  Postal: Lysator, Linkoping University, S-581 83 Linkoping, Sweden.
Книго

[X]