Obadias


   Obadias's Syn. Så siger den Herre HERREN til Edom: Fra HERREN
   har jeg hørt en Tidende: Et Bud er sendt ud blandt Folkene: Rejs
   jer til Kamp imod det!
 2. Se, ringe har jeg gjort dig blandt Folkene, såre foragtet er du.
 3. Dit Hjertes Hovmod bedrog dig, du, som bor i Klippekløft, som
   troner i det høje og siger i Hjertet: "Hvo kan styrte mig til
   Jorden?"
 4. Bygger du end højt som Ørnen, er end din Rede blandt Stjerner,
   jeg styrter dig ned derfra, så lyder det fra HERREN.
 5. Du skulde vel ikke have Tyve til Gæster, natlige Voldsmænd?
   Hvor er du lagt øde; de stjæler jo alt, hvad de lyster! Du
   skulde vel ikke have Høstmænd i Vingården? Efterslæt levner de
   ikke!
 6. Hvor blev dog Esau ransaget, hans Skatte opsporet!
 7. Alle dine Forbundsfæller jog dig lige til Grænsen, dine gode
   Venner sveg dig, tog Magten fra dig; for at skræmme dig lagde de
   Fælder under din Fod.
 8. Visselig vil jeg på hin Dag, lyder det fra HERREN, udrydde de
   vise af Edom og Klogskab af Esaus Bjerge.
 9. Da skal dine Helte lammes at Rædsel, o Teman, og hver en Mand
   ryddes ud at Esaus Bjerge.
 10. For Drab og Vold mod din Broder Jakob skal du skjules af Skam;
   udryddes skal du for evigt,
 11. fordi du så til, da fremmede raned hans Gods og Udlændinge kom i
   bans Porte; da de lodded Jerusalem bort, var og du som en af
   dem.
 12. At nyde din Broders Dag, hans Vanhelds Dag, og glæde dig over
   Judæerne på Undergangens Dag! At opspærre Munden på Trængselens
   Dag,
 13. komme i mit Folks Port på Ulykkens Dag, være med til at nyde
   dets Kval på Ulykkens Dag, gribe efter dets Gods på Ulykkens
   Dag!
 14. At stå ved Dalenes Munding og dræbe de undslupne, prisgive dem,
   som slap bort, på Trængselens Dag!
 15. Thi nær er HERRENs Dag over alle Folkene; som du har gjort, skal
   der gøres med dig, Gengæld kommer over dit Hoved.

 16. Thi som I drak på mit hellige Bjerg, skal alle Folkene drikke
   uden Ophør; de skal drikke og rave og blive, som om de aldrig
   havde været til.
 17. Men på Zions Bjerg skal der være Frelse, og det skal være en
   Helligdom, og Jakobs Hus skal tage sine Ejendomme i Eje.
 18. Jakobs Hus skal blive en Ild og Josefs Hus en Lue, men Esaus Hus
   skal blive Strå, og de skal sætte Ild derpå og fortære det, og
   ingen af Esaus Hus skal undslippe, så sandt HERREN har talet.
 19. De skal tage Sydlandet i Ejesammen med Esaus Bjerge og Lavlandet
   sammen med Filisterne; deskal tage Efraims Mark i Eje sammen med
   Samarias Mark og Ammoniterne sammen med Gilead.
 20. Og de landflygtige i Hala og Habor skal tage Kana'anæernes Land
   i Eje indtil Zarepta, og de landflygtige fra Jerusalem, som er i
   Sefarad, skal tage Sydlandets Byer i Eje.
 21. Da drager Redningsmænd fra Zions Bjerg op for at holde Dom over
   Esaus Bjerge. Og så skal Riget være HERRENs.Книго

[X]