Haggaj


 1
 1. I Kong Dariun's andet Regeringsår på den første Dag i den sjette
   Måned kom HERRENs Ord ved Profeten Haggaj således: Sig til Judas
   Statholder Zerubbabel, Sjealtiels Søn, og til Ypperstepræsten
   Josua, Jozadaks Søn:
 2. Så siger Hærskarers HERRE: Dette Folk siger: "Endnu er det ikke
   Tid at bygge HERRENs Hus."
 3. Og HERRENs Ord kom ved Profeten Haggaj således:
 4. Er det da Tid for eder at bo i Huse med træklædte Vægge, når
   dette Hus ligger øde?
 5. Derfor, så siger Hærskarers HERRE: Læg Mærke til, hvorledes det
   går eder!
 6. I sår meget, men bringer lidet i Hus; I spiser, men mættes ikke;
   I drikker, men får ikke Tørsten slukket; I klæder eder på, men
   bliver ikke varme; og Daglejerens Løn går i en hullet Pung.
 7. Så siger Hærskarers HERRE: Læg Mærke til, hvorledes det går
   eder!
 8. Gå op i Bjergene, hent Tømmer og byg Templet, så jeg kan have
   Glæde deraf og blive æret, siger HERREN.
 9. I venter rig Høst, men det bliver kun til lidt; og når I bringer
   det i Hus, blæser jeg derpå. Hvorfor? lyder det fra Hærskarers
   HERRE. Fordi mit Hus ligger øde, medens enhver af eder har
   travlt med sit eget Hus.
 10. Derfor holder Himmelen sin Dug og Jorden sin Afgrøde tilbage;
 11. og jeg har kaldt Tørke hid over Land og Bjerge, over Korn, Most
   og Olie, over alt, hvad Jorden frembringer, over Folk og Fæ,
   over alt, hvad Hænder virker.

 12. Og Zerubbabel, Sjaltiels Søn, og Ypperstepræsten Josua, Jozadaks
   Søn, og hele Resten af Folket adlød HERREN deres Guds Røst og
   Profeten Haggajs Ord, eftersom HERREN havde sendt ham til dem,
   og Folket frygtede HERREN.
 13. Da sagde Haggaj, HERRENs Sendebud, i HERRENs Ærinde til Folket:
   Jeg er med eder, lyder det fra HERREN.
 14. Og HERREN vakte Ånden i Judas Statholder Zerubbabel, Sjaltiels
   Søn, og i Ypperstepræsten Josua, Jozadaks Søn, og i hele Resten
   at Folkef, så de kom og tog fat på Arbejdet med deres Guds,
   Hærskarers HERREs, Hus
 15. på den fire og tyvende Dag i den sjette Måned i Kong Darius's
   andet Regeringsår. 2
 1. På den een og tyvende Dag i den syvende Måned kom HERRENs Ord
   ved Profeten Haggaj således:
 2. Sig til Judas Statholder Zerubbabel, Sjaltiels Søn, til
   Ypperstepræsten Josua, Jozadaks Søn, og til Resten af Folket
   således:
 3. Er der nogen tilbage iblandt eder af dem, der har set dette Hus
   i dets fordums Herlighed? Hvorledes tykkes det eder da nu? Er
   det ikke som intet i eders Øjne?
 4. Dog vær kun trøstig, Zerubbabel, lyder det fra HERREN, vær kun
   trøstig, du Ypperstepræst Josua, Jozadaks Søn, vær kun trøstigt,
   alt Folket i Landet, lyder det fra HERREN. Arbejd kun, thi jeg
   er med eder, lyder det fra Hærskarers HERRE,
 5. og min Ånd bliver iblandt eder med den Pagt, jeg sluttede med
   eder, da I drog bort fra Ægypten; frygt ikke!
 6. Thi så sigerHærskarers HERRE: Endnu en Gang om en liden Stund
   vil jeg ryste Himmel og Jord, Hav og tørt Land, og jeg vil ryste
   alle Folkene, og da skal alle Folkenes Skatte komme hid, og jeg
   fylder dette Hus med Herlighed, siger Hærskarers HERRE.
 8. Mit er Sølvet, og mit er Guldet, lyder det fra Hærskarers HERRE.
 9. Dette Hus's kommende Herlighed bliver større end den tidligere,
   siger Hærskarers HERRE, og på dette Sted vil jeg give Fred,
   lyder det fra Hærskarers HERRE.

 10. På den fire og tyvende Dag i den niende Måned i Darius's andet
   Regeringsår kom HERRENs Ord ved Profeten Haggaj således:
 11. Så siger Hærskarers HERRE: Bed Præsterne om Svar på følgende
   Spørgsmål:
 12. "Dersom en Mand bærer helligt Kød i sin kappeflig og med Fligen
   rører ved Brød eller noget, som er kogt, eller ved Vin eller
   Olie eller nogen Slags Mad, bliver disse Ting så hellige?"
   Præsterne svarede nej.
 13. Haggaj spurgte da: "Hvis en, som er blevet uren ved Lig, rører
   ved nogen af disse Ting, bliver den så uren?" Præsterne svarede
   ja.
 14. Så tog Haggaj til Orde og sagde: Således er det i mine Øjne med
   disse Mennesker, således med dette Folk, lyder det fra HERREN,
   og således med alt deres Hænders Værk og med, hvad de ofrer der:
   det er urent.
 15. Men læg nu Mærke til, hvorledes det går fra i Dag! Før Sten
   lagdes på Sten i HERRENs Hus,
 16. hvorledes gik det eder da? Når man kom til en Dynge Korn på tyve
   Mål, var der ti; og kom man til en Vinperse for at øse
   halvtresindstyve Mål af Kummen, var der tyve.
 17. Jeg slog eder med Kornbrand, Rust og Hagl ved alt eders Arbejde,
   men I omvendte eder ikke til mig, lyder det fra HERREN.
 18. Læg Mærke til, hvorledes det går fra i Dag, fra den fire og
   tyvende Dag i den niende Måned, fra den Dag Grunden lagdes til
   HERRENs Hus, læg Mærke dertil!
 19. Er Sæden endnu i Laderne, står Vinstokken, Figentræet,
   Granatæbletræet og Oliventræet endnu uden Frugt? Fra i Dag
   velsigner jeg.

 20. Og HERRENs Ord kom for anden Gang til Haggaj på den fire og
   tyvende bag i Måneden således:
 21. Sig til Judas Statholder Zerubbabel: Jeg ryster Himmelen og
   Jorden
 22. og omstyrter Kongernes Troner, tilintetgør Hedningerigernes
   Styrke og vælter Stridsvognene med deres Førere, og Heste og
   Ryttere skal styrte, og den ene skal falde for den andens Sværd.
 23. På hin Dag, lyder det fra Hærskarers HERRE, tager jeg dig, min
   Tjener Zerubbabel, Sjealtiels Søn. lyder det fra HERREN, og gør
   dig til en Seglring; thi dig har jeg udvalgt, lyder det fra
   Hærskarers HERRE.Книго

[X]