2.Johannes

 1. Den Ældste til den udvalgte Frue og hendes Børn, som jeg elsker
   i Sandhed, og ikke jeg alene, men også alle, som have erkendt
   Sandheden,
 2. for den Sandheds Skyld, som bliver i os og skal være med os til
   evig Tid.
 3. Nåde, Barmhjertighed og Fred være med os fra Gud Fader og fra
   Jesus Kristus, Faderens Søn, i Sandhed og Kærlighed!

 4. Jeg har glædet mig meget over, at jeg har fundet Børn af dig,
   som vandre i Sandhed, efter det Bud, vi fik af Faderen.
 5. Og nu beder jeg dig, Frue! ikke som om jeg skrev til dig et nyt
 6. Og dette er Kærligheden,at vi vandre efter hans Bud. Dette er
   Budet, således som I have hørt fra Begyndelsen, at I skulle
   vandre deri.

 7. Thi mange Forførere ere udgåede i Verden, som ikke bekende Jesus
   som Kristus kommen i Kød. En sådan er Forføreren og Antikrist.
 8. Giver Agt på eder selv, at I ikke skulle tabe, hvad vi have
   arbejdet, men at I må få fuld Løn.
 9. Hver den, som viger ud og ikke bliver i Kristi Lære, har ikke
   Gud. Den, som bliver i Læren, han har både Faderen og Sønnen.
 10. Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne Lære, ham
   skulle I ikke tage til Huse og ikke byde velkommen.
 11. Thi den, som byder ham velkommen, bliver delagtig i hans onde
   Gerninger.

 12. Endskønt jeg havde meget at skrive til eder, har jeg ikke villet
   det med Papir og Blæk; men jeg håber at komme til eder og tale
   mundtligt med eder, for at vor Glæde må være fuldkommen.
 13. Din Søsters, den udvalgtes, Børn hilse dig.Книго

[X]