3.Johannes

 1. Den Ældste til Kajus, den elskede, hvem jeg elsker i Sandhed.
 2. Du elskede! jeg ønsker, at det i alle Ting må gå dig vel, og du
   må være karsk, ligesom det går din Sjæl vel.

 3. Thi jeg blev meget glad, da der kom Brødre og vidnede om
   Sandheden i dig, hvorledes du vandrer i Sandheden.
 4. Jeg har ingen større Glæde end denne, at jeg hører, at mine Børn
   vandre i Sandheden.
 5. Du elskede! en trofast Gerning gør du i alt, hvad du virker for
   Brødrene, og det for femmede,
 6. hvilke have vidnet for Menigheden om din Kærlighed; og du vil
   gøre vel i at fremme deres Rejse således, som det er Gud
   værdigt.
 7. Thi for Navnets Skyld ere de dragne ud, uden at tage noget at
   Hedningerne.
 8. Derfor ere vi skyldige at tage os af sådanne, for at vi kunne
   blive Medarbejdere for Sandheden.

 9. Jeg har skrevet noget til Menigheden; men Diotrefes, som gerne
   vil være den ypperste iblandt dem, anerkender os ikke.
 10. Derfor vil jeg, når jeg kommer erindre om de Gerninger, han gør,
   idet han bagvasker os med onde Ord; og ikke tilfreds dermed,
   tager han både selv ikke Brødrene for gode, og dem, som ville
   det, forhindrer han deri og udstøder dem af Menigheden.
 11. Du elskede! efterfølg ikke det onde, men det gode. Den, som gør
   godt, er af Gud; den, som gør ondt, har ikke set Gud.

 12. Demetrius har et godt Vidnesbyrd af alle og af Sandheden selv;
   også vi vidne, og du ved, at vort Vidnesbyrd er sandt.

 13. Jeg havde meget at skrive til dig, men jeg vil ikke skrive til
   dig med Blæk og Pen.
 14. Men jeg håber snart at se dig, og da skulle vi mundtligt tale
   sammen.
 15. Fred være med dig! Vennerne hilse dig. Hils Vennerne, hver især!

Книго

[X]