Raamattu

Vanha Testamentti - Vuoden 1933 kirkolliskokouksen käyttöön ottama suomennos.

Ensimmäinen Mooseksen kirja, Genesis
Toinen Mooseksen kirja, Exodus
Kolmas Mooseksen kirja, Leviticus
Neljäs Mooseksen kirja, Numeri
Viides Mooseksen kirja
Joosua
Tuomarien kirja
Ruut
Ensimmäinen Samuelin kirja
Toinen Samuelin kirja
Ensimmäinen Kuningasten kirja
Toinen Kuningasten kirja
Ensimmäinen Aikakirja
Toinen Aikakirja
Esra
Nehemia
Ester
Job
Psalmit
Sananlaskut
Saarnaaja
Korkea veisu
Jesala
Jeremia
Valitusvirret
Hesekiel
Daniel
Hoosea
Jooel
Aamos
Obadja
Joona
Miika
Naahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malakia

Uusi Testamentti - Vuoden 1938 kirkolliskokouksen käyttöön ottama suomennos.

Evankeliumi Matteuksen mukaan
Evankeliumi Markuksen mukaan
Evankeliumi Luukkaan mukaan
Evankeliumi Johanneksen mukaan
Apostolien teot
Kirje roomalaisille
Ensimmäinen kirje korinttilaisille
Toinen kirje korinttilaisille
Kirje galatalaisille
Kirje efesolaisille
Kirje filippiläisille
Kirje kolossalaisille
Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille
Toinen kirje tessalonikalaisille
Ensimmäinen kirje Timoteukselle
Toinen kirje Timoteukselle
Kirje Titukselle
Kirje Filemonille
Kirje heprealaisille
Ensimmäinen Pietarin kirje
Toinen Pietarin kirje
Ensimmäinen Johanneksen kirje
Toinen Johanneksen kirje
Kolmas Johanneksen kirje
Jaakobin kirje
Juudaksen kirje
Johanneksen ilmestys

Книго

[X]